สามเหลี่ยมลบมุม

CF

อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้แทนไม้บัวสามเหลี่ยม เพื่อลบมุมเสาให้ได้เหลี่ยมที่สวยงาม เช่น งานลบมุมเสา งานแนวตามขอบฟุตบาทตามถนน หรือที่จอดรถ สามารถติดตั้งเข้ากับไม้แบบ 4 มุม หรือ 2 มุมก็ได้

/product/cornerchamfer/Photo.png
/product/cornerchamfer/CF25.png

CF25

/product/cornerchamfer/CF38.png

CF38

/product/cornerchamfer/CF50.png

CF50

หมดปัญหาขอบเสา แตก บิ่น ขอบปูนฟุตบาทเดินสะดุด เลือกสามเหลี่ยมลบมุม ก่อนก่อสร้าง

chamfer-head.png

บ่อยครั้งเมื่อการอยู่บ้านนานๆไป มักจะพบการกระแทกขอบมุมเสา ทำให้ปูนบริเวณเสาแตก บิ่นแตกหลุดร่อน ทำให้นานไปจากรอยสะกิดเล็กๆ กลายเป็นใหญ่ขึ้นทำให้ขอบมุมเกิดความไม่น่ามอง
chamfer-details1.png

หรือแม้กระทั่งขอบฟุตบาทบริเวณทางเดินบ้านเมื่อออกแบบฟุตบาทให้มีเหลี่ยมมุม อาจพบปัญหาการเดินสะดุด และหนักที่สุดคือการขับรถเฉี่ยวชนมุมแหลม ของฟุตบาท ทำให้เกิดยางรถยนต์แตกได้ เพื่อให้คลายกังวลกับปัญหาเหล่านี้ ควรลบมุมขอบและเสา ก่อนวางแผนการก่อสร้างบริเวณดังกล่าง เพื่อให้พื้นที่บ้านสวยงาม และคงทน

chamfer-details2.png

หมดปัญหาขอบเสา แตก บิ่น ขอบปูนแหลม เลือกสามเหลี่ยมลบมุม ก่อนก่อสร้าง

บ่อยครั้งเมื่อการอยู่บ้านนานๆไป มักจะพบการกระแทกขอบมุมเสา ทำให้ปูนบริเวณเสาแตก บิ่นแตกหลุดร่อน ทำให้นานไปจากรอยสะกิดเล็กๆกลายเป็นใหญ่ขึ้นทำให้ขอบมุมเกิดความไม่น่ามอง

หรือแม้กระทั่งขอบฟุตบาทบริเวณทางเดินบ้านเมื่อออกแบบฟุตบาทให้มีเหลี่ยมมุม อาจพบปัญหาการเดินสะดุด และหนักที่สุดคือการขับรถเฉี่ยวชนมุมแหลมของฟุตบาท ทำให้เกิดยางรถยนต์แตกได้ เพื่อให้คลายกังวลกับปัญหาเหล่านี้ ควรลบมุมขอบและเสาก่อนวางแผนการก่อสร้างบริเวณดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่บ้านสวยงาม และคงทน