บัวผนัง

บัวพื้น PVC รุ่น BU

เพื่อการจบงานที่สมบูรณ์แบบ ระหว่างพื้นและผนังด้วยบัวพื้น PVC

บัวผนังใช้สำหรับจบงานพื้น ลามิเนต ไม้ หรือ กระเบื่อง เพื่อความสมบูรณ์แบบมากขึ้น พร้อมเพิ่มความสวยงามให้กำแพงดูไม่ธรรมดา หรือโล่งจนเกินไป พร้อมเพิ่มมิติภายในห้องมากขึ้น

บัว PVC ของ SUCCESS ออกแบบมาหลากหลาย ทั้งลาย Modern และ Classic ไม่มีปัญหาเรื่องบวมน้ำ เมื่อเช็ดบ้านหรือน้ำยาแอร์หยดใส่ หมดปัญหาแมลงกัดแทะ ปลวก มอด การใช้งานยาวนาน

/product/cornice/Photo.jpg

BUC

(แบบสีพื้น)

/product/cornice/BUC.png

BUC2

(แบบสีพื้น)

/product/cornice/BUC2.png

BUC3

(แบบสีพื้น)

/product/cornice/BUC3.png

BUL

(แบบเคลือบลามิเนต)

/product/cornice/BUL.png

เพื่อการจบงานที่สมบูรณ์แบบ ระหว่างพื้นและผนังด้วย บัวพื้น PVC

skirting-details1.png

บัวผนัง ใช้สำหรับหลังจากจบงานพื้นและผนัง เพื่อความสมบูรณ์แบบมากขึ้น พร้อมเพิ่มความสวยงามให้กำแพง ดูไม่ธรรมดา หรือโล่งจนเกินไป พร้อม้เพิ่มมิติภายในห้องมากขึ้น

skirting-details4.png

บัว PVC ของ SUCCESS ออกแบบมาหลากหลาย ทั้งลาย Modern และ Classic ไม่มีปัญหาเรื่องบวมน้ำ เมื่อเช็ดบ้าน หรือ น้ำยาแอร์หยดใส่ หมดปัญหาแมลงกัดแทะ ปลวก มอด การใช้งานยาวนาน

skirting-details3.png

บัวของทางบริษัทนั้นออกแบบ มาให้บางไม่หนาจนเกินไป ทำให้เวลานำไปติดตั้งนั้นง่าย และออกมามาสวยงาม โดยสีนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ สีพื้น และสีลามิเนต โดยสีพื้นนั้นเหมาะกับอาคารพาณิช หอพัก โดยที่พื้นนั้นเป็นกระเบื้อง และสีลามิเนตนั้นเหมาะกับพื้นไม้ลามิเนต

skirting-details6.png

สินค้ามีขนาดหลาหลาย อาทิ ความสูง 4 นิ้ว 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตความยาวตามที่ต้องการได้
skirting-details2.png

บัวของบริษัทนั้นออกแบบ มาให้บางไม่หนาจนเกินไป ทำให้เวลานำไปติดตั้งนั้นง่าย และออกมาสวยงาม โดยสีนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือสีพื้น และสีลามิเนต โดยสีพื้นนั้นเหมาะกับอาคารพาณิช หอพัก โดยที่พื้นนั้นเป็นกระเบื้อง และสีลามิเนตนั้นเหมาะกับพื้นไม้ลามิเนตหรือพื้นลายไม้อื่นๆ

สินค้ามีขนาดหลากหลาย อาทิ ความสูง 4 นิ้ว 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตความยาวตามที่ต้องการได้