เซาะร่อง

JC

ช่วยลดการแตกร้าวเนื่องจากการขยายและหดตัวของโครงสร้างการเซาะร่องทำให้รอยร้าวที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นลดลง เช่นผนังฉาบปูนขนาดใหญ่มากๆจำเป็นต้องมีการเซาะร่องทั้งแนวตั้งและนอน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทุกๆระยะ 3-4 เมตร

เซาะร่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของตัวอาคาร และยังสามารถนำไปประยุกค์กับตัวอาคารได้อีกด้วย

/product/groove/Photo.png
/product/groove/JC6.png

JC6

/product/groove/JC10.png

JC10

/product/groove/JC15.png

JC15

/product/groove/JC20.png

JC20

/product/groove/JC25.png

JC25

/product/groove/JC30.png

JC30