รางสายไฟ

TD

สำหรับใช้เก็บรวบรวม สายโทรศัพท์ สายไฟ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะทรงสี่เหลี่ยม สามารถเดินตามขอบผนังทั้งด้านบนและล่าง

/product/wireway/TD02.png

TD02

/product/wireway/TD03.png

TD03

/product/wireway/TD04.png

TD04

/product/wireway/TD05.png

TD05

/product/wireway/TD06.png

TD06

ETM

สำหรับใช้เก็บรวบรวม สายโทรศัพท์ สายไฟ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะทรงสี่เหลียม สามารถเดินตามขอบมุมผนัง ทั้งด้านบนและล่าง รางไฟลักษณะพิเศษแบ่งได้สองช่อง สามารถแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทสายได้

/product/wireway/ETM2.png

ETM2

/product/wireway/ETM3.png

ETM3

/product/wireway/ETM4.png

ETM4

/product/wireway/ETM5.png

ETM5

ETB

สำหรับใช้เก็บรวบรวม สายโทรศัพท์ สายไฟ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะสี่เหลี่ยม มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุสายขนาดหนาและเยอะได้ ติดตั้งตามขอบมุมผนังได้

/product/wireway/ETB2020.png

ETB2020

/product/wireway/ETB3030.png

ETB3030

/product/wireway/ETB4030.png

ETB4030

/product/wireway/ETB4040.png

ETB4040